Nhiệt liệt chào mừng kỷ niệm 42 năm Giái phóng miền Nam thống nhất đất nước (30/04/1975 - 30/4/2017)

Kế hoạch tổ chức chiến dịch kỳ nghỉ hồng lần thứ 14 năm 2015

Căn cứ Kế hoạch số 221-KH/TĐTN-BCNLĐ ngày 13/5/2015 của Ban Thường vụ Thành Đoàn về việc tổ chức Chiến dịch tình nguyện Kỳ nghỉ hồng lần thứ 14 năm 2015

...

 Tập tin văn bản: KyNghiHong2015.pdf

Video

Hình ảnh

  • ssss
  • ssss
  • ssss
  • ssss
  • ssss
  • ssss

Chuyên đề